Τι είναι ο Νόμος της Έλξης?

 Ο Νόμος της Έλξης είναι ο πιο ισχυρός νόμος στο σύμπαν. Ακριβώς όπως η βαρύτητα, είναι πάντα σε ισχύ, πάντα σε κίνηση. Δουλεύει στη ζωή σας αυτή τη στιγμή. Είστε πάντα σε κατάσταση δημιουργίας. Δημιουργείτε την πραγματικότητά σας κάθε στιγμή της κάθε ημέρας. Δημιουργείτε το μέλλον σας με κάθε σκέψη: είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα. Δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα και να αποφασίσετε να μην δημιουργήσετε, επειδή η δημιουργία δεν σταματά ποτέ.
Write your awesome label here.

John Sachtouras

John is an Executive Producer of the eleven -time award winning film Beyond the Secret, presented on Amazon Prime.
John Sachtouras is recognized globally as an Exceptional Visionary Thinker,
featured in magazines and television programs around the world.